Användarinloggning

Statusmeddelande

Om du befinner dig i landskapsregeringens nätverk kan du klicka här för att logga in automatiskt. Är du utanför landskapsregeringens nätverk kan du logga in med ditt konto för att logga in på datorn (och palette). Om du har problem med att logga in kontaktar du i första hand Ådas support, telefon 12 900.
Ange ditt användarnamn på Ålands landskapsregering.
Ange ett lösenord för ditt konto.